Meie

Peale selle, et meie teile kirjutame, võite teie ka meile kirjutada:

Janika - janika.liiv[at]gmail.com
Esta Prangel - esta.prangel[at]gmail.com

Creative Commons License
Kui ei ole teisiti märgitud, on blogi "Kohustuslikult vabatahtlik kirjandus" tekst litsentseeritud Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License alusel ehk teil on õigus teksti kopeerida (reprodutseerida), levitada, esitada ja üldsusele suunata tingimusel, et viitate autorile, ei kasuta teost ärilistel eesmärkidel ja järgite tuletatud teoste keeldu.