Friday, November 30, 2012

Arthur Asa Berger „Making Sense of Media. Key Texts in Media and Cultural Studies“

Berger on San Francisco State University ringhäälingu ja elektroonilise kommunikatsiooni emeriitprofessor. Umbes 60 raamatu ja veel enamate artiklite autorina tundub ta olevat üsna tõsiseltvõetav meedia ja kultuuriteooria spetsialist. Mitte et ma seda kõike teadnud oleks, kui tühja pilguga raamatukogus ajakirjanduse riiuli ees seisin ja otsisin seda ühtainsat (võimalikult õhukest) teost, millest piisaks, et end tegija meediakriitikuna tunda. Tulenevalt sellistest ootustest ei valmistanud pettumust mitte raamat, vaid ma ise. Raamat oli aga täiesti oma ülesannete kõrgusel.
Teose eesmärgiks on tutvustada meediatudengile või niisama võhikhuvilisele olulisi teoseid, millel põhineb igasugune kriitiline meediakäsitlus. Teiste seas on esindatud näiteks Saussure, Barthes, Propp, Lotman, Lefebvre ja McLuhan, kokku tervelt 19 autorit. Tegu pole antoloogiaga, vaid igas peatükis käsitletakse keskmiselt seitsmel leheküljel üht teost, tuues välja tähtsamaid katkendeid, mida autor siis kommenteerib meedia vaatenurgast. Viimane tõik on kasulik eelkõige seetõttu, et amatöörhuvilisel on nii hulga lihtsam mõista, miks meediat käsitlevas raamatus kirjutatakse Lakoffi ja Johnsoni metafooriteooriast, Bahtini karnevalist või Aristotelese poeetikast. Peatüki lõpus rakendatakse käsitletud teooriat praktiliselt, näiteks Tzvetan Todorovi teost „Introduction to Poetics“ käsitlev peatükk päädib „Hamleti“ analüüsimisega Todorovi seisukohtadest lähtudes.
Kolmandiku teostega olin ma vähem või rohkem kursis, aga Arthur aitas nende sisu meelde tuletada, ülejäänutest sain nii palju teada, et häda pärast õnnestub ilmselt bluffida ja usutav näida. Teose kontseptsiooni arvestades läks lugemine igatahes asja ette.

0 kommentaari:

Post a Comment